Lannavaara
Sensor Värde Medel Min (H24) Max (H24) Min Max
0100080123DD9410 9,8 3,9 0,1 11,2 -2,8 18,3
Mätt: 20.09.20 15:16:20
Värden ° C