Sensor Värde Medel Min (H24) Max (H24) Min Max
Lannavaara -23,6 -19,7 -23,6 -17,2 -23,6 -15,8
Mätt: 15.12.18 14:15:58
Värden ° C