Sensor Värde Medel Min (H24) Max (H24) Min Max
Lannavaara 1,4 -1,3 -9,3 6,4 -34,6 6,4
Mätt: 23.02.19 23:39:02
Värden ° C