Lannavaara
Sensor Värde Medel Min (H24) Max (H24) Min Max
0100080123DD9410 -2,6 -2,1 -3,5 -0,8 -29,6 3,8
Mätt: 14.12.19 13:31:07
Värden ° C