Lannavaara
Sensor Värde Medel Min (H24) Max (H24) Min Max
0100080123DD9410 -15,9 -9,0 -16,1 -4,4 -28,1 -0,2
Mätt: 19.02.20 16:47:51
Värden ° C