Lannavaara
Sensor Värde Medel Min (H24) Max (H24) Min Max
0100080123DD9410 -15,5 -6,2 -19,3 -0,9 -27,0 4,4
Mätt: 15.11.19 03:19:31
Värden ° C