Lannavaara
Sensor Värde Medel Min (H24) Max (H24) Min Max
0100080123DD9410 24,8 18,8 12,8 24,9 -0,6 28,3
Mätt: 22.07.19 15:43:54
Värden ° C