Lannavaara
Sensor Värde Medel Min (H24) Max (H24) Min Max
0100080123DD9410 0,4 7,0 -1,5 13,0 -20,8 13,0
Mätt: 24.04.19 05:50:05
Värden ° C