I Lannavaara Hantverksförening I Lannis Ekonomiska Förening I Lannavaara Fritidsförening I Lannavaara 4H I
I Lannavaara Blomsterfond I Soppero byars samfällighet  I Lannavaara Vägförening I
I Föreningen August Lundberg I Stiftelsen Lannavaara minneskyrka I